FBA banner

Chương trình đào tạo

Chương trình Cử nhân chính quy Chất lượng cao

  • Cử nhân Kinh doanh quốc tế
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Marketing
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực

Chương trình Cử nhân chính quy

Chương trình Cử nhân Liên kết đào tạo quốc tế 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D.)

Tải file chương trình tại đây

Phòng B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 8 37755067 
Email: k.qtkd@tdt.edu.vn