FBA banner

Bộ môn Marketing

Bộ môn Marketing chịu trách nhiệm chính trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị marketing. Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành, bộ môn còn chú trọng áp dụng mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn, sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường kinh doanh thực tế thông qua những buổi kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp.

Các môn học Bộ môn phụ trách bao gồm:

 1. Nguyên lý marketing              
 2. Hành vi khách hàng
 3. Marketing dịch vụ
 4. Marketing quốc tế (Việt/Anh)
 5. Nghiên cứu marketing
 6. Quản trị marketing
 7. Quản trị marketing quốc tế
 8. Quản trị bán hàng
 9. Quan hệ công chúng (PR)
 10. Quản trị thương hiệu
 11. Marketing toàn cầu
 12. Chuyên đề định hướng nghề nghiệp marketing
 13. Thực hành chuyên môn 1,2,3
 14. Chiến lược marketing
 15. Digital Marketing
 16. Quản trị truyền thông tích hợp
 17. Marketing NH-KS

Đội ngũ nhân sự

Trưởng bộ môn : TS Phùng Minh Tuấn

Email: phungminhtuan@tdtu.edu.vn

Thành viên:

CPR-43.png

CPR-58.png

CPR-21.png

IMG_31224.png

TS. Lobel Trần Trọng Thùy

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

ThS-NCS. Lê Thị Thúy Phượng

Giảng viên

ThS-NCS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

 

CPR-85.png

 

 

 

ThS-NCS. Phạm Thái Ngọc

Giảng viên

 

 

 

 

B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn