FBA banner

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Bộ môn phụ trách chính trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực. Chương trình đào tạo cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cấp thiết về quản trị nguồn nhân lực trong và ngoài nước cũng như phát triển bản thân, tự thân lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận tốt các vị trí then chốt tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đội ngũ nhân sự:

  ddphuong.jpg DSC_0051.png

TS. Phạm Thị Minh Lý

Trưởng bộ môn

Email: phamthiminhly@tdtu.edu.vn

ThS. Đặng Diễm Phương

Giảng viên

Email: dangthidiemphuong@tdtu.edu.vn

ThS. Trần Thị Nhung

Giảng viên 

Email: tranthinhung@tdtu.edu.vn

 

 

 

B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn