FBA banner

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Bộ môn phụ trách chính trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực. Chương trình đào tạo cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cấp thiết về quản trị nguồn nhân lực trong và ngoài nước cũng như phát triển bản thân, tự thân lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận tốt các vị trí then chốt tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Các môn học Bộ môn phụ trách bao gồm:

   

  Đội ngũ nhân sự

  Trưởng bộ môn : TS. Phạm Thị Minh Lý

  Email: phamthiminhly@tdtu.edu.vn

  Thành viên:

  CPR-30.png ddphuong.jpg DSC_0051.png  

  TS. Svetoslav Georgiev

  Giảng viên

  ThS. Đặng Diễm Phương

  Giảng viên

  ThS. Trần Thị Nhung

  Giảng viên 

   

   

   

   

  B004, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn