FBA banner

Hoạt động nghiên cứu

  Để góp phần nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy, ngày 12/03/2018, ThS. Lê Đức Nhã trình bày về “Kinh nghiệm đúc kết về công tác tổ chức hoạt động giảng dạy và học tập môn học thuộc chương trình top 100"
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa
Sau 04 tháng thực hiện đề tài nghiên cứu Khoa học của các bạn SV dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên. Sáng 27/07/2017, Khoa QTKD đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp khoa.
Hội thảo khoa học về cục diện kinh tế thế giới hiện nay
Vào ngày 26/7/2017, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới phối hợp với Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương và Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Cục diện kinh tế thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam”.
Buổi Seminar sinh hoạt học thuật tháng 07/2017
Th.S. Nguyễn Thị Hồng đã chọn và chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong việc nghiên cứu giáo trình, phương pháp tổ chức giảng dạy và quản lý sinh viên theo chương trình Top 100 khi triển khai môn học Nguyên lý Marketing.
Buổi Seminar Journal Club tháng 06/2017
Buổi sinh hoạt Journal Club với chủ đề : “An Integrative Framework to Understand How CSR Affects Customer Loyalty through Identification, Emotions and Satisfaction”, báo cáo viên là ThS. Nguyễn Đức Trung.
 Buổi xét duyệt đề cương NCKHSV năm học 2015 – 2016
Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Buổi xét duyệt đề cương NCKHSV năm học 2015 – 2016, sau các vòng sơ loại xét duyệt, hội đồng khoa học cấp Khoa đã thống nhất duyệt 09 đề tài tham gia bảo vệ.
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn