FBA banner

Hoạt động nghiên cứu

Buổi Seminar sinh hoạt học thuật tháng 02/2017 - Why do Internet commerce firms incorporate logistics service providers in their distribution channels? —The role of transaction costs and network strength
GS. Pei-Ju Chao, giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế trình bày tại Seminar sinh hoạt học thuật tháng 02/2017.
Buổi Seminar sinh hoạt học thuật tháng 12/2016 - Các mối quan hệ giữa sự lo lắng thực tập, kết quả thực tập, và cam kết nghề của sinh viên đại học ngành nhà hàng khách sạn
Ths Trịnh Phương Dung, giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn trình bày chuyên đề về các mối quan hệ giữa sự lo lắng thực tập, kết quả thực tập, và cam kết nghề của sinh viên đại học ngành nhà hàng khách sạn.
Buổi sinh hoạt học thuật tháng 02/2017: “Giới thiệu một số hướng nghiên cứu và kinh nghiệm đăng tải các bài báo trên các tạp chí ISI”
Chủ đề buổi sinh hoạt học thuật là: “Giới thiệu một số hướng nghiên cứu và kinh nghiệm đăng tải các bài báo trên các tạp chí ISI” với báo cáo viên là Dr. Krista Jaakson.
TS Trần Trọng Thùy đang chia sẻ về nội dung bài báo Quản lý tổ chức trong thời đại mạng xã hội
Chủ đề báo cáo của TS Trần Trọng Thùy, giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế tại Seminar sinh hoạt học thuật tháng 03/2017.
 Buổi Seminar sinh hoạt học thuật tháng 04/2017 - The effects of foreign direct investment on private domestic investment: evidence from developing countries
Chủ đề buổi sinh hoạt học thuật là bài báo khoa học: “The effects of foreign direct investment on private domestic investment: evidence from developing countries”, với báo cáo viên là TS. Lê Thanh Tùng.
Chủ đề buổi sinh hoạt học thuật là “Tổ chức giảng dạy môn Quản trị ẩm thực” với báo cáo viên là Th.S Trịnh Phương Dung
Seminar sinh hoạt học thuật với chủ đề “Tổ chức giảng dạy môn Quản trị ẩm thực” với báo cáo viên là Th.S Trịnh Phương Dung, giảng viên bộ môn Nhà hàng – Khách sạn.
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn