Thu phí tổ chức tốt nghiệp đợt tháng 04/2017

Thực hiện theo thông báo của phòng Tài chính tại đây.

B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn