Thông báo Sau đại học

Khoa Quản trị kinh doanh triển khai cho Học viên đăng ký đề tài Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2018

Khoa Quản trị kinh doanh triển khai cho Học viên đăng ký đề tài Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2018. Trong danh sách theo đường link Khoa gửi mail là các học viên đã tích lũy từ 20 tín chỉ trở lên. 
Trước khi đăng ký đề tài Học viên lưu ý:

Subscribe to Thông báo Sau đại học
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn