FBA banner

Thông báo nộp học phí học lại cho sinh viên các lớp chất lượng cao tuyển sinh từ 2015 trở về trước

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm 2016 - 2017 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
Căn cứ theo thông báo số 54/2016/TB-PTC về việc "quy định mức học phí học lại cho các lớp Chất lượng cao các Khóa tuyển sinh 2015 trở về trước"
Nay Phòng tài chính thông báo đến các bạn sinh viên các lớp Chất lượng cao thời gian và địa điểm thu học phí như sau:
1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các bạn sinh viên các lớp Chất lượng cao có đăng ký học lại trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2016-2017
2. Thời gian thu học phí: từ ngày 24/02/2017 đến hết ngày 25/02/2017
3. Địa điểm: tại Phòng tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.
Lưu ý: học phí này không bao gồm học phí học lại của các môn Anh văn các lớp Chất lượng cao.

B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn