FBA banner

Thông báo

Theo kế hoạch lễ tốt nghiệp tháng 4 năm 2018 của Trường và thông báo của Ban tổ chức lễ tốt nghiệp, nay Khoa xin thông báo cho các bạn sinh viên có đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 4/2018 về việc đi tổng duyệt lễ tốt nghiệp và nhận lễ phục tốt nghiệp như sau:

1. THAM GIA BUỔI TỔNG DUYỆT SÁNG NGÀY 02/5/2018 (THỨ 4):


Phòng B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 8 37755067 
Email: k.qtkd@tdt.edu.vn