FBA banner

Chương trình Cử nhân liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học nước ngoài

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo với các trường Đại học nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện trải nghiệm thực tế với các quốc gia phát triển, Khoa Quản trị kinh doanh - trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tích cực tìm kiếm, thảo luận và liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới để tổ chức nên chương trình Cử nhân Quốc tế bao gồm:

 • Chương trình liên kết 2.5+1.5 với trường Đại học TAYLOR’S  (Malaysia), Đại học hàng đầu Châu Á chuyên về lĩnh vực Quản trị Nhà hàng - Khách sạn.
 • Chương trình liên kết 2+2 với trường Đại học PRAGUE (Cộng hoà Czech) chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
 • Chương trình liên kết 3+1 với trường Đại học NANHUA (Đài Loan) và LUNGHWA (Đài Loan) chuyên ngành Kinh doanh quốc tế.
 • Chương trình liên kết 2+2 với trường Đại học FENGCHIA (Đài Loan) chuyên ngành Quản trị Marketing.

Chương trình liên kết 2,5+1,5 với trường Đại học TAYLOR’S

 • TAYLOR’S (TLU) là Đại học danh tiếng hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Quản trị Nhà hàng - Khách sạn 
 • Chương trình song bằng (1 Bằng Cử nhân do TDTU cấp + 1 bằng Cử nhân Quốc tế do TLU cấp) 
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của TLU
 • Thời gian học 2,5 năm tại Việt Nam và 1,5 năm học tại Malaysia (đào tạo 100% bằng tiếng Anh)
 • Web: http://university.taylors.edu.my

Chương trình liên kết 2+2 với Trường Đại học PRAGUE

 • University of Economics PRAGUE (UEP) là đại học kinh tế danh tiếng hàng đầu của Cộng hoà Czech
 • Chương trình song bằng (1 bằng Cử nhân do TDTU cấp + 1 bằng Cử nhân Quốc tế do UEP cấp)
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của UEP
 • Thời gian học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm học tại Cộng hoà Czech (đào tạo 100% bằng tiếng Anh)
 • Web: https://www.vse.cz/english

Chương trình liên kết 3+1 với Trường Đại học LUNGHWA và NANHUA

 • LUNGHWA University (LHU) và NANHUA University (NHU) là 2 đại học đã được kiểm định chất lượng tại Đài Loan
 • Chương trình đơn bằng (1 bằng Cử nhân do TDTU cấp)
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế
 • Thời gian học 3 năm tại Việt Nam và 1 năm học tại Đài Loan (đào tạo 100% bằng tiếng Anh)
 • Web: http://english.lhu.edu.tw _ http://en.nhu.edu.tw

Chương trình liên kết 2+2 với Trường Đại học FENGCHIA

 • FENGCHIA University (FCU) là đại học danh tiếng hàng đầu của Đài Loan
 • Chương trình song bằng (1 bằng Cử nhân do TDTU cấp + 1 Bằng Cử nhân Quốc tế do FCU cấp)
 • Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của FCU
 • Thời gian học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm học tại Đài Loan (đào tạo 100% bằng tiếng Anh)
 • Web: http://en.fcu.edu.tw

Xem file chương trình tại đây.

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn