fba

Hội thảo quốc tế

Hội thảo về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
Mục đích của hội nghị là trình bày và thảo luận về các vấn đề về thống kê, nhân khẩu học, kinh tế...
Sáng ngày 20/09/2018, Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5, năm 2018 đã khai mạc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
ICFE 2017 được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn thảo luận về các vấn đề vi mô, vĩ mô tác động đến doanh nghiệp
Hội thảo với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều nước, là diễn đàn để trao đổi, chia sẻ
Hội thảo ICFE 2015 tiếp tục là diễn đàn để các nhà khoa học cập nhật thông tin, chia sẻ các kết quả nghiên cứu
Hội thảo quốc tế ICFE 2014 là cơ hội gặp gỡ, chia sẻ các kết quả nghiên cứu lý thuyết
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn