fba

Hoạt động nghiên cứu

Trong buổi sinh hoạt lần này, ThS. Phạm Ngọc Bảo Duy đã trình bày hướng nghiên cứu mới nhất về việc sử dụng kỹ thuật machine learning...
Vào buổi sáng ngày 08/03/2021, tại Phòng họp B, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club tháng 3 với sự tham gia đông đủ của quý thầy cô giảng viên trong Khoa.
Đánh giá trực tuyến ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định của khách hàng trên các mô hình xã hội khác nhau: Vai trò điều tiết của chủ nghĩa thế giới
Vào sáng ngày 16/11/2020, tại Phòng họp B, Khoa QTKD đã tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt học thuật tháng 11
Vào sáng ngày 12/10/2020, tại Phòng họp B, Khoa Quản trị kinh doanh đã tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt học thuật tháng 10 với sự tham gia đông đủ của quý thầy cô giảng viên trong khoa.
Sáng ngày 21/09/2020, tại Phòng B.208, Khoa Quản trị kinh doanh đã tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club tháng 9 với sự tham gia đông đủ của quý thầy cô giảng viên trong khoa.
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn