fba

Hoạt động nghiên cứu

Vào ngày 08/01/2022 tại phòng họp online Google Meeting, ThS. Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ một hướng nghiên cứu mới về vấn đề các sản phẩm có nhãn hiệu xanh trên thị trường và niềm tin của khách hàng với các cam kết đó.
ThS. Trịnh Thị Hạ Huyền đã chia sẻ về định hướng nghiên cứu liên quan chuỗi chiến lược “Trách nhiệm xã hội (CSR)” của chuỗi nhà hàng cũng như chất lượng dịch vụ ảnh hưởng thế nào đến sự hài lòng của khách hàng.
TS. Phạm Tiến Thành đã chia sẻ về định hướng nghiên cứu liên quan đến sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Vào ngày 27/11/2021, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt Journal club với chủ đề “Are We All in This Together?”: Brand Opportunism in COVID-19 Cause-Related Marketing and the Moderating Role of Consumer Skepticism
Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật tháng 9, 10 thông qua hình thức trực tuyến
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn