fba

Hoạt động nghiên cứu

Ngày 17/02/2020 Khoa QTKD đã tổ chức buổi Sinh hoạt học thuật với sự tham gia của toàn thể giảng viên Khoa.

Ngành Logistics đang tăng trưởng mạnh cùng với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Logistic là một bộ phận quan trọng trong chuỗi cung ứng, liên quan chủ yếu đến các vấn đề về lưu kho, vận chuyển hàng hóa, xử lý nguyên nhiên liệu, các quy trình đảm bảo sự lưu chuyển của hàng hóa trong chuỗi cung ứng. Ngành Logistics đang sử dụng hơn 10 triệu lao động, chiếm 4,5 % tổng số việc làm và 4,6% GDP toàn cầu (theo báo cáo của Uỷ ban Châu Âu).

Ngày 06/01/2020, Khoa QTKD đã tổ chức buổi Jounal Club...
Khoa QTKD đã tổ chức buổi Sinh hoạt học thuật với chủ đề: “Quản trị ẩm thực trong nhà hàng khách sạn..
Chiều ngày 09/12/2019, các Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh đã tham dự buổi Journal Club
Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, cùng cuộc cách mạng công nghệ 4.0...
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn