Hoạt động nghiên cứu

Đề tài: Tác động phi tuyến tính của ESG (yếu tố môi trường, xã hội, kiểm soát) đối với hiệu quả hoạt động của các công ty năng lượng.
Đề tài: Hành vi áp bức đồng nghiệp, một vấn nạn nơi công sở
Vào ngày 24/10/2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi SHHT với chủ đề “Nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên mới”
Đề tài: Các dòng nghiên cứu về tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh. Phân tích khai thác văn bản.
“Việc sử dụng truyền hình trực tuyến: Vai trò điều tiết của những đặc điểm tính cách” – TS. Trần Công Đức và “Sự nhận biết những quảng cáo che đậy và các tác động (mô hình CARE)”– Ths Phạm Thị Quỳnh Anh.
Sinh Hoạt Học Thuật Tháng 6: “Tác động của lãnh đạo phục vụ, sự hỗ trợ của tổ chức, sự hài lòng và sự gắn bó trong công việc lên ý định nghỉ việc của nhân viên” – Ths. Võ Thế Sinh và “Tác động của quản trị nguồn nhân lực xanh lên hành vi thân thiện môi trường của nhân viên khách sạn và hiệu quả về mặt môi trường”– Ths Nguyễn Quốc Lộc.
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn