FBA banner

Hoạt động nghiên cứu

Hội thảo khoa học về cục diện kinh tế thế giới hiện nay
Vào ngày 26/7/2017, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới phối hợp với Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương và Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Cục diện kinh tế thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam”.
Buổi Seminar sinh hoạt học thuật tháng 07/2017
Th.S. Nguyễn Thị Hồng đã chọn và chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong việc nghiên cứu giáo trình, phương pháp tổ chức giảng dạy và quản lý sinh viên theo chương trình Top 100 khi triển khai môn học Nguyên lý Marketing.
Buổi Seminar Journal Club tháng 06/2017
Buổi sinh hoạt Journal Club với chủ đề : “An Integrative Framework to Understand How CSR Affects Customer Loyalty through Identification, Emotions and Satisfaction”, báo cáo viên là ThS. Nguyễn Đức Trung.
 Buổi xét duyệt đề cương NCKHSV năm học 2015 – 2016
Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Buổi xét duyệt đề cương NCKHSV năm học 2015 – 2016, sau các vòng sơ loại xét duyệt, hội đồng khoa học cấp Khoa đã thống nhất duyệt 09 đề tài tham gia bảo vệ.
Buổi tọa đàm của Giáo sư Kuo Cheng Kuo với sinh viên khoa QTKD
Vào ngày 05/12/2014 và ngày 09/12/2014 diễn ra buổi tọa đàm giữa Giáo sư Kuo Cheng Kuo đến từ Đại học Văn hóa Trung Quốc (CCU) và giảng viên khoa QTKD cùng sinh viên các lớp Chất lượng cao.
TS. Trần Trọng Thùy trình bày bài báo nghiên cứu
Chủ đề buổi sinh hoạt Journal Club là bài báo khoa học: “Các lãnh đạo cần biết gì về văn hóa tổ chức” với báo cáo viên là TS. Trần Trọng Thùy, giảng viên bộ môn Marketing.
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn