fba

Phương thức tuyển sinh đại học 2019

TDTU xét tuyển theo 3 phương thức như sau: 

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (Xét học bạ)

Đợt 1: Dành cho học sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU

Đợt 2: Dành cho học sinh các trường THPT chưa ký kết với TDTU trong cả nước

Danh mục ngành và tổ hợp xét tuyển

(*) Ký hiệu Anh (2): tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh nhân hệ số 2

STT

Mã ngành

Ngành/ Chuyên ngành

 

Ngưỡng điểm; Điều kiện các môn trong tổ hợp ≥ 6,0

Tổ hợp xét tuyển

Xét tuyển 5HK

Xét tuyển 6HK

Chương trình tiêu chuẩn

1

7340120

Kinh doanh quốc tế

Văn, Toán, Anh (2)

30;

Anh  7.0

30,5;

Anh ≥ 7.0

2

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

3

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

4

7340115

Marketing

Chương trình chất lượng cao dạy - học bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

1

F7340120

Kinh doanh quốc tế

Văn, Toán, Anh (2)

26;

Anh ≥ 7.0

26;

Anh ≥ 7.0

2

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

3

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

4

F7340115

Marketing

Chương trình chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng Tiếng Anh

1

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trịNhà hàng – Khách sạn)

Văn, Toán, Anh (2)

26

26

2

FA7340115

Marketing

Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

1

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

Văn, Toán, Anh (2)

24

24

2

N7340115

Marketing

Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

1

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

Văn, Toán, Anh (2)

24

24

Chương trình du học luân chuyển Campus

1

K7340101

Quản trị kinh doanh

Văn, Toán, Anh (2)

 

 

2

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn

3

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Danh mục ngành và tổ hợp xét tuyển

(*) Lưu ý: Điểm ở cột (*) là điểm trúng tuyển 2018 theo kết quả thi THPT quốc gia

STT

Mã ngành

Ngành/ Chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (*)

Chương trình tiêu chuẩn

1

7340120

Kinh doanh quốc tế

A00; A01; D01 (21,60)

2

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

A00; A01; D01 (20,25)

3

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

A00; A01; D01 (20,08)

4

7340115

Marketing

A00; A01; D01

Chương trình chất lượng cao dạy - học bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

1

F7340120

Kinh doanh quốc tế

A00; A01; D01 (19,60)

2

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

A00; A01; D01 (18,00)

3

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

A00; A01; D01 (18,50)

4

F7340115

Marketing

A00; A01; D01

Chương trình chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng Tiếng Anh

1

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trịNhà hàng – Khách sạn)

A00; A01; D01

2

FA7340115

Marketing

A00; A01; D01

Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

1

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

A00; A01; D01 (17,25)

2

N7340115

Marketing

A00; A01; D01

Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

1

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn)

A00; A01; D01 (17,00)

Chương trình du học luân chuyển Campus

1

K7340101

Quản trị kinh doanh

A00; A01; C01; D01

2

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn

A00; A01; C01; D01

3

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế

A00; A01; C01; D01

  • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia 2019 theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&Đ, đăng ký tại các Trường THPT hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ của Sở GD&ĐT.
  • Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển thực hiện theo Qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui hiện hành của Bộ GD&ĐT. Trong đó, Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển (có môn nhân hệ số 2).
  • Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, TDTU chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc) theo qui định tại Qui chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia;
  • TDTU không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo qui định tại Qui chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.
  • Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, TDTU chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc) theo qui định tại Qui chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia;
Phương thức 3: Tuyển thẳng

TDTU xét tuyển thẳng các đối tượng sau:

1.Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem chi tiết tại thông báo tuyển thẳng của TDTU công bố trước ngày 01/4/2019)       

2.Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM, trường có yếu tố quốc tế: 

Thí sinh đã hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2019, có điểm trung bình 5 học kỳ của từng môn học theo Tổ hợp xét tuyển qui định tại đây đạt từ 7,5 trở lên đối với Chương trình tiêu chuẩn dạy-học bằng tiếng Việt (trừ Ngành dược phải đạt từ 8,0); đạt từ 7,0 trở lên với Chương trình chất lượng cao dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh và Chương trình chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh Danh sách trường xét ưu tiên tuyển thẳng công bố chính thức tại website trước ngày 01/4/2019. Tham khảo danh sách các trường được xét ưu tiên tuyển thẳng dự kiến tại đây

3.Ưu tiên tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ  tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên, thí sinh tốt nghiệp THPT ở các nước sử dụng tiếng Anh, thí sinh học các trường THPT quốc tế... có điểm trung bình 5 học kỳ của từng môn học theo tổ hợp xét tuyển quy định (xem tại đây) đạt từ 6,0 điểm trở lên vào các ngành thuộc Chương trình chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh và Chương trình du học luân chuyển campus. Hướng dẫn chi tiết đăng ký ưu tiên tuyển thẳng (xem tại đây) Nếu thí sinh đăng ký ưu tiên tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu thông báo, TDTU sẽ xét ưu tiên tuyển thẳng theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp.

  • Riêng học sinh các trường THPT quốc tế học các chương trình nước ngoài hoặc có các chứng chỉ quốc tế A-level, SAT... nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại TDTU để được xét điều kiện tuyển thẳng (tương đương).
CÁC LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển cùng lúc 3 phương thức: Phương thức 1, 2 và 3.

- Phương thức 1 - Xét theo kết quả học tập THPT

   + Đợt 1: Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển 02 nguyện vọng vào tất cả các ngành theo điểm 5 học kỳ.

   + Đợt 2: Thí sinh thuộc trường chưa ký kết được đăng ký xét tuyển 02 nguyện vọng vào tất cả các ngành theo điểm 6 học kỳ; Thí sinh thuộc trường đã ký kết được đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng vào Chương trình Chất lượng cao dạy – học bằng tiếng Anh theo điểm 5 học kỳ.

   + Đợt 3: Thí sinh thuộc trường chưa ký kết được đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng theo điểm 6 học kỳ; Thí sinh thuộc trường đã ký kết được đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng theo điểm 5 học kỳ vào Chương trình Chất lượng cao dạy – học bằng tiếng Anh.

   + Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh thông tin, nguyện vọng cho đến khi in phiếu đăng ký xét tuyển/thi tuyển.

   + Trong đợt điều chỉnh, thí sinh được điều chỉnh thông tin, nguyện vọng 01 lần duy nhất.

- Phương thức 3 - Xét tuyển thẳng: Thí sinh được đăng ký tuyển thẳng theo điểm 05 HK và theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đăng ký 01 nguyện vọng cho mỗi cách xét.

- Sau thời gian xác nhận nhập học của mỗi phương thức và mỗi đợt, thí sinh không xác nhận nhập học xem như từ chối nhập học vào TDTU.

- Đối với các ngành thuộc Chương trình Chất lượng cao dạy – học bằng tiếng Anh:

    + Thí sinh người nước ngoài: ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh    đầu vào quốc tế; thí sinh ở các nước khác phải đạt trình độ tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại Phụ lục 11);

     + Thí sinh người Việt Nam: phải có Chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại Phụ lục 11); hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh).

    + Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, thì phải chấp nhận “chỉ được công nhận trúng tuyển”, nhưng chưa có quyết định nhập học; và phải tham gia học bổ túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập học và công nhận là sinh viên”. Thời gian bổ túc có thể từ nửa năm đến 1 năm tùy năng lực đầu vào qua kết quả đánh giá đầu vào xếp lớp của TDTU.

     + Sau 1 năm học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định tại Phụ lục 11); người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương trình chất lượng cao dạy - học bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chương trình tiêu chuẩn dạy - học bằng tiếng Việt (nếu vẫn bảo đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương trình này).

     + Trường hợp số lượng sinh viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí đầu vào của ngành/chương trình đó).

- Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển của từng phương thức), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành và công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

- Thí sinh được công bố trúng tuyển ở Phương thức 1 và Phương thức 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn