fba

Hội thảo quốc tế lần 7 về Tài Chính và Kinh Tế

Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thảo ICFE 2022, Khoa Quản trị kinh doanh kết hợp với Đại học Tomas Bata, Cộng hoà Séc; Prague University of Economics and Business, Cộng hoà Séc; Đại học Dongguk, Hàn Quốc, Trường Kinh doanh Emlyon, Pháp và Hiệp hội Sales và Marketing quốc tế (SMEI), Mỹ tổ chức hội thảo ICFE 2022:

  • Tên Tiếng Việt: Hội thảo quốc tế lần 7 về Tài Chính và Kinh Tế
  • Tên Tiếng Anh: The Seventh International Conference on Finance and Economics (ICFE 2022)
  • Thời gian tổ chức: từ 21 - 23 tháng 09 năm 2022
  • Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thông tin chi tiết về hội thảo : https://icfe2022.tdtu.edu.vn/