Bộ môn Quản trị

Bộ môn Quản trị trang bị những kiến ​​thức nền tảng cho ngành Quản trị kinh doanh, đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo của các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Quản trị Marketing, Quản trị nhà hàng khách sạn và Quản trị nguồn nhân lực.

Các môn học Bộ môn phụ trách bao gồm:

 1. Nguyên lý quản trị
 2. Kỹ năng đàm phán, thương lượng trong kinh doanh (Việt/Anh)
 3. Quản trị văn phòng
 4. Quản trị nguồn nhân lực (Việt/Anh)
 5. Quản trị nguồn nhân lực nhà hàng sạn khách sạn
 6. Quản trị hệ thống thông tin
 7. Thương mại điện tử
 8. Quản trị dự án
 9. Đạo đức trong kinh doanh trong môi trường toàn cầu
 10. Quản lý doanh nghiệp
 11. Kinh tế vi mô
 12. kinh tế vĩ mô

Đội ngũ nhân sự:

sinh.png tr%C3%A0.png trung.png nh%C3%A2n.png

ThS. Võ Thế Sinh

Giảng viên

Email: vothesinh@tdtu.edu.vn

ThS. Lâm Thị Hương Trà

Giảng viên

Email: lamthihuongtra@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Đức Trung

Giảng viên

Email: nguyenductrung@tdtu.edu.vn

NCS. Nguyễn Thanh Nhân

Giảng viên

Email: nguyenthanhnhan@tdtu.edu.vn

 

B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn