FBA banner

Chương trình đào tạo bậc sau đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MBA - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Master of Business Administration)

 • Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh được điều chỉnh định kỳ theo các chương trình đào tạo MBA tiên tiến trên thế giới và thường xuyên cập nhật xu hướng phát triển tri thức nhân loại, phản ánh các biến động liên tục của nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo được những kiến thức nền tảng của ngành.

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MBA

MBA - Quản trị NHÂN SỰ

 • Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự với các môn học như: Chiến lược nguồn nhân lực, Kỹ năng lãnh đạo, Hành vi tổ chức… nhằm giúp học viên trở thành CEO (Chief executive oficer) chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quốc tế

MBA - Quản trị MARKETING

 • Cung cấp kiến thức với nhiều môn học như: Nghiên cứu marketing, Quản trị thương hiệu, Truyền thông tiếp thị… nhằm đào tạo học viên trở thành các giám đốc Marketing có kiến thức chuyên sâu và đủ năng lực phát triển công tác Marketing tại các doanh nghiệp trong thời kỳ toàn cầu hóa.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ QUỐC TẾ - TIẾN SĨ QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT (Ph.D.)

Hình thức bán thời gian (part-time, sandwich)

 • Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng với Trường Đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Czech.
 • Trường Đại học Tomas Bata là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế như thành viên Hiệp hội các trường đại học Châu Âu, với hơn 800 trường đại học từ 46 quốc gia. 
 • Chương trình đào tạo tiến sĩ dành cho các giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, và các đối tượng khác có nguyện vọng, mong muốn trở thành giảng viên Đại học, Cao đẳng.

Chuyên ngành tuyển sinh

 • Quản trị & Kinh tế
 • Tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Ph.D)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

 • Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thiết kế dành cho những đối tượng có kế hoạch dài hạn trong sự nghiệp giảng dạy Đại học và Nghiên cứu Kinh tế.
 • Các nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên nghiên cứu theo định hướng cam kết hoàn thành chương trình tiến sĩ thành công.

Chuyên ngành tuyển sinh

 • Quản trị kinh doanh
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn