fba

Bộ môn Quản trị

 Bộ môn Quản trị có nhiệm vụ quản lý, giảng dạy các môn học tạo nền tảng kiến thức cơ bản phục vụ việc đào tạo các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế - Xã hội như Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Lao động Công đoàn với các cấp độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên của Bộ môn được đào tạo bài bản ở các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Bộ môn Quản trị được chia thành 03 tổ và phụ trách các môn học sau:

1. Tổ Cơ bản

  - Kinh tế vi mô

  - Kinh tế vĩ mô

  - Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

2. Tổ Quản trị

  - Nguyên lý quản trị

  - Kỹ năng đàm phán, thương lượng trong kinh doanh (Việt/Anh)

  - Quản trị văn phòng

  - Quản trị nguồn nhân lực nhà hàng khách sạn

  - Quản trị hệ thống thông tin

  - Thương mại điện tử

  - Quản trị dự án

  - Đạo đức trong kinh doanh trong môi trường toàn cầu

  - Quản lý doanh nghiệp

3. Tổ Quản trị nguồn nhân lực

  - Quản trị nguồn nhân lực

  - Tâm lý học nghề nghiệp

  - Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức

  - Hoạch định và tuyển chọn nguồn nhân lực

  - Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

  - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  - Tiền lương và phúc lợi

  - Quản lý hiệu quả công việc

  - Phát triển tổ chức

  - An toàn vệ sinh lao động

  - Quan hệ lao động và việc làm

  - Hành vi tổ chức

Đội ngũ nhân sự

  •  Tổ Cơ bản:
nh%C3%A2n.png Thanhcopy.jpg tr%C3%A0.png   CoDinhHaVancopy.jpg    

NCS. Nguyễn Thanh Nhân

Tổ trưởng

Email: nguyenthanhnhan@tdtu.edu.vn

TS.Phạm Tiến Thành

Giảng viên

Email:

phamtienthanh@tdtu.edu.vn

ThS. Lâm Thị Hương Trà

Giảng viên

Email: lamthihuongtra@tdtu.edu.vn

ThS. Đinh Hạ Vân

Giảng viên

Email:

dinhhavan@tdtu.edu.vn

 

     

Nguyen%20Ngoc%20Anh%20Thu.jpg

 

hoangthimyhang.jpg

 

     

ThS. Nguyễn Ngọc Anh Thư

Giảng viên

Email:

nguyenngocanhthu@tdtu.edu.vn

NCS. Hoàng Thị Mỹ Hằng

Giảng viên

Email:

hoangthimyhang@tdtu.edu.vn

     
  • Tổ Quản trị
CPR-64.png

Tran%20Phuong%20Chi.jpg

 

CPR-79-LeQuangTrangcopy.jpg CPR-30.png

ThS. Võ Thế Sinh

Tổ trưởng

Email:

vothesinh@tdtu.edu.vn

NCS. Trần Phương Chi

Giảng viên

Email:

tranphuongchi@tdtu.edu.vn

 

NCS. Lê Quang Trạng

Giảng viên 

Email:

lequangtrang@tdtu.edu.vn

TS. Svetoslav Georgiev

Giảng viên

Email:

svetoslavgeorgiev@tdtu.edu.vn

qtkd-04-vo-van-lai-ts.jpg

 

DoVanQuat.jpg    

TS. Võ Văn Lai

Giảng viên

Email:

vovanlai@tdtu.edu.vn

TS. Đỗ Văn Quất

Giảng viên

Email:

dovanquat@tdtu.edu.vn

 

 

 

 

 

  • Tổ Quản trị nguồn nhân lực
4%20(1)%20(1).JPG CoMinhLy%20copy.jpg 5_1.JPG CO%20THAO%20(1).JPG    th%E1%BA%A7y%20H%C3%B2a.jpg

 

 

ThS. Trần Thị Nhung

Giảng viên

Email:

tranthinhung@tdtu.edu.vn

PGS. Phạm Thị Minh Lý

Trưởng Khoa 

Email:

phamthiminhly@tdtu.edu.vn

ThS. Đặng Diễm Phương

Giảng viên

Email:

dangthidiemphuong@tdtu.edu.vn

ThS. Vũ Phương Thảo

Giảng viên 

Email:

vuphuongthao@tdtu.edu.vn

TS. Đỗ Văn Hòa

Giảng viên 

Email:

dovanhoa@tdtu.edu.vn

 

 

 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn