Logistic arena
baner 22 năm
Hospitality Spirit

NEWS

Thanks to TDTU's policy of standardizing research according to international practices 10 years ago
To explore opportunities for future cooperation in terms of education and research

EVENTS

To help the students better understand the opportunities and challenges in the field of Sales and Marketing in digital era
Department of Hospitality Management collaborated with the world leading hotel group to bring new job opportunities to TDTU students
Unity is a strength when talents, quintessence and wisdom of individuals form a unified and comprehensive body.

COLLABORATION

WHY SHOULD YOU CHOOSE FBA FOR A BETTER FUTURE?

OUR PARTNERS

Welcome to the 4th International Conference on Finance and Economics
Trung Tâm phát triển khoa học quản lý và công nghệ ứng dụng (ATEM)
Diễn giả công chúng
Chương trình chất lượng cao
CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH
Hiệp hội Giám đốc Sales & Marketing quốc tế (SMEI)
Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch
Mạng Du lịch Nhà hàng & Khách sạn Việt Nam (VHN)
Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực TÂN CẢNG - STC
Khách sạn New World Saigon
Khách sạn Caravelle Saigon
Khách sạn Intercontinental Saigon
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Tập đoàn Đông Phương
Faculty of Business Administration, Ton Duc Thang University
19 Nguyen Huu Tho, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Hotline : + 84 28 37755067 
Email:k.qtkd@tdtu.edu.vn.