abc

Phương thức tuyển sinh năm 2019

Hiện nay, Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Tôn Đức Thắng đang đào tạo 03 bậc đào tạo: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với những ngành học và chương trình đào tạo như sau:

ĐẠI HỌC

1. Chương trình tiêu chuẩn dạy - học bằng Tiếng Việt

2. Chương trình chất lượng cao dạy - học bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

3. Chương trình chất lượng cao dạy - học hoàn toàn bằng Tiếng Anh

4. Chương trình học 2 năm đầu ở Cở sở Nha Trang

5. Chương trình học 2 năm đầu ở Cơ sở Bảo Lộc

6. Chương trình du học luân chuyển Campus

SAU ĐẠI HỌC

1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

2. Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (PhD)

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đại học: xem chi tiết tại đây

2. Sau đại học: xem chi tiết tại đây.

 

THÔNG TIN CHI TẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

  • Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Phòng B004, Đại học Tôn Đức Thắng
  •  Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
  •  Điện thoại: 028 37 755 067; Hotline: 0906 318 692
  • Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn
     
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn