Tuyển sinh

Hiện nay, Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đang đào tạo 03 bậc đào tạo: đại học, thạc sỹ và tiến sỹ với những ngành học và các chương trình đào tạo sau:

ĐẠI HỌC:

1. Kinh doanh quốc tế

2. Marketing

3. Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Nhà hàng khách sạn

4. Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực

Brochure các chương trình Đại học của K.QTKD : (xem chi tiết)

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 : (xem chi tiết)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Khánh Hòa : (xem chi tiết)

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đại học: xem chi tiết tại đây

2. Sau đại học: 

- Tuyển sinh Thạc sỹ: xem chi tiết tại đây

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

  • Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Phòng B004, Đại học Tôn Đức Thắng
  • Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 028 37 755 067; Hotline: 0906 318 692
  • Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn
     
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn