Liên hệ

Phòng B004, Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cơ sở Tân Phong, 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM

Hotline : + 84 8 37755067 

Fax: +84 8 37755055 - Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn