FBA banner

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

 1. Giới thiệu

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) cung cấp học viên những hiểu biết về bản chất của kinh doanh trong môi trường năng động ngày nay. Học phần MBA tích hợp thông tin và lý thuyết đa dạng từ nhiều lĩnh vực như quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, Marketing, hành vi tổ chức và nhiều lĩnh vực liên quan khác, và có sự tham khảo từ những trường đại học danh tiếng thế giới. Mục tiêu của chương trình là kết nối lý thuyết, kỹ năng, và các công cụ, lồng ghép vào thực tiễn để phát triển khả năng quản trị và lãnh đạo cho học viên. Qua đó, học viên có được khả năng nhận diện và phản ứng chuẩn xác lại với những thay đổi để duy trì và tăng cường lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.

 1. Chương trình đào tạo

Tổng quan

 • Phần khối kiến thức chung 15 tín chỉ
 • Phần khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành   30 tín chỉ
  • Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc 12 tín chỉ
  • Kiến thức chuyên ngành tự chọn 18 tín chỉ
 • Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Danh sách học phần:

Xem chi tiết tại đây.

 1. Chuẩn đầu ra
 • Nắm vững kiến thức về lý luận chính trị và khoa học xã hội để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của tổ chức tuân thủ thể chế và tạo phúc lợi an sinh.
 • Hiểu biết và ứng dụng tốt lý thuyết quản trị và các công cụ để phục vụ các hoạt động thực tiễn kinh doanh.
 • Khả năng nhận diện và giải quyết vấn đề trên cơ sở khoa học.
 • Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm.
 • Tăng cường khả năng ngoại ngữ (TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương).
 • Kỹ năng tin học.
 • Ý thức phục vụ cộng đồng.          
 1. Triển vọng nghề nghiệp
 • Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu...;
 • Chuyên gia cho các tổ chức tư vấn kinh doanh, tư vấn tài chính, các dự án nghiên cứu kinh tế, kinh doanh của các tổ chức trong nước và quốc tế;
 • Giám đốc điều hành một bộ phận kinh doanh.  
 • Tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ Ngành quản trị ở trong và ngoài nước;
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn