Chương trình tiêu chuẩn - Cử nhân QTKD chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực

1.Giới thiệu ngành:

Quản trị nguồn nhân lực đang là một ngành nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của ngành này quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển và ngày càng hội nhập. Với phương pháp giảng dạy hàn lâm kết hợp chặt chẽ với thực tiễn, chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cấp thiết về quản trị nguồn nhân lực trong và ngoài nước cũng như phát triển bản thân, tự thân lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận tốt các vị trí then chốt tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2.Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực -mã ngành: 7340101
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn.

Xem chi tiết tại đây.

3.Chuẩn đầu ra

Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy và đạt được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra như sau:

  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
  • Chứng chỉ tin học MOS 750/1000 (Word/Excel)
  • Đạt điểm hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của chương trình.
  • Đạt các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn.

4.Triển vọng nghề nghiệp

  • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực có cơ hội được nhận vào làm các vị trí phụ trách nhân sự, hành chính như chuyên viên hành chính nhân sự, chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên đào tạo trong các cơ quan nhà nước, các công ty hoặc tập đoàn trong và ngoài nước.
  • Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên, nghiên cứu và giảng dạy về quản trị nguồn nhân lực ở một số công ty/ tổ chức khác.
  • Với vốn kiến thức ban đầu cùng với kinh nghiệm tích lũy về lĩnh vực này, sinh viên còn có thể hướng tới việc khởi nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quản trị nguồn nhân lực cho thị trường.
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn