abc

Bộ môn Marketing

Bộ môn Marketing chịu trách nhiệm chính trong chương trình đào tạo ngành Marketing. Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành, bộ môn còn chú trọng áp dụng mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn, sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường kinh doanh thực tế thông qua những buổi kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp.

Các môn học Bộ môn phụ trách bao gồm:

 1. Nguyên lý marketing              
 2. Hành vi khách hàng
 3. Marketing dịch vụ
 4. Marketing quốc tế (Việt/Anh)
 5. Nghiên cứu marketing
 6. Quản trị marketing
 7. Quản trị marketing quốc tế
 8. Quản trị bán hàng
 9. Quan hệ công chúng (PR)
 10. Quản trị thương hiệu
 11. Marketing toàn cầu
 12. Chuyên đề định hướng nghề nghiệp marketing
 13. Thực hành chuyên môn 1,2,3
 14. Chiến lược marketing
 15. Digital Marketing
 16. Quản trị truyền thông tích hợp
 17. Marketing NH-KS

Đội ngũ nhân sự:

13%20(1).JPG CPR-43.png CPR-21.png Quynh%20ANh.JPG CPR-85.png  

TS. Phùng Minh Tuấn

Trưởng bộ môn

Email:

phungminhtuan@tdtu.edu.vn

TS. Lobel Trong Thuy Tran

Giảng viên

Email:

ltthtran@tdtu.edu.vn

NCS. Lê Thị Thúy Phượng

Giảng viên

Email:

lethithuyphuong@tdtu.edu.vn

NCS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

Email:

phamthiquynhanh@tdtu.edu.vn

NCS. Phạm Thái Ngọc

Giảng viên

Email:

phamthaingoc@tdtu.edu.vn

 

CPR-58.png   thayHuyTrung.jpg

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

Email:

nguyenthihong@tdtu.edu.vn

 

NCS. Thái Đàm Huy Trung

Giảng viên

Email:

thaidamhuytrung@tdtu.edu.vn

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn