Sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Vì sự khai sáng cho nhân loại

SỨ MẠNG

Giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo để phát triển nhân loại bền vững

TẦM NHÌN

Vì sự phát triển con người và một thế giới hòa bình, hạnh phúc

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1.   Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, giảng viên, viên chức trung thành, có trình độ khoa học cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

2.   Phát triển ngày càng nhanh, chất lượng; và tập trung phát triển bền vững hoạt động giáo dục; khoa học-công nghệ; xây dựng tinh thần phụng sự; thói quen làm việc theo ISO trong các lĩnh vực; cam kết bảo đảm công tác kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa tất cả đầu ra của TDTU.

3.   Đầu tư lâu dài và liên tục về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bảo đảm sự hiện đại và liên tục cập nhật trong suốt thời kỳ 2007-2037 và sau đó; bảo đảm trang bị - thiết bị ngày càng đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong giáo dục và nghiên cứu từng giai đoạn phát triển.

4.   Truyền thông về TDTU trong nước và quốc tế; liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đại học TOP 500 của Thế giới; TOP 60 của Châu Á để liên kết nghiên cứu, giáo dục; học tập kinh nghiệm quản lý hiện đại; tiếp cận những gì mới nhất về học thuật và thực tiễn; thực hiện chuyển giao công nghệ và khoa học; nâng chất lượng hoạt động của TDTU nhanh chóng lên chuẩn quốc tế về mọi phương diện. Chương trình và văn bằng các chương trình giáo dục đại học, sau đại học của TDTU được kiểm định, và công nhận bởi các Tổ chức quốc tế.

Mục tiêu

Là đại học nghiên cứu tinh hoa trong TOP 200 đại học tốt nhất thế giới

Văn hóa

Chất lượng và sự tin cậy

Nguyên tắc ứng xử

Công bằng, Hiệu quả, Phụng sự

Slogan

Từ nơi đây ánh sáng sẽ chiếu đến khắp nơi trong vũ trụ

TDTU-Bac-Ton.jpg

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn