fba

Các bộ môn

Khoa Quản trị Kinh doanh được tách ra từ Khoa Kinh tế từ ngày 15/03/2006, trải qua hơn 13 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Quản trị kinh doanh đã không ngừng phát triển về đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất, quy mô và ngành nghề đào tạo.

Khoa Quản trị kinh doanh hiện nay gồm 06 Bộ môn chuyên môn:

BỘ MÔN CƠ BẢN

Phụ trách bộ môn : NCS. Nguyễn Thanh Nhân

Email: nguyenthanhnhan@tdtu.edu.vn

Bộ môn Cơ bản có nhiệm vụ quản lý, giảng dạy các môn học tạo nền kiến thức cơ bản phục vụ việc đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khối kinh tế xã hội như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Lao động Công đoàn với các cấp độ Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 

      BỘ MÔN QUẢN TRỊ

Phụ trách bộ môn : ThS. Võ Thế Sinh

Email: vothesinh@tdtu.edu.vn

Bộ môn Quản trị trang bị những kiến ​​thức nền tảng cho ngành Quản trị kinh doanh, đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo của 3 chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Marketing và Quản trị nhà hàng khách sạn. 

      BỘ MÔN QUẢN TRỊ

      NGUỒN NHÂN LỰC

 

Phụ trách bộ môn : ThS. Trần Thị Nhung

Email: tranthinhung@tdtu.edu.vn

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực trang bị những kiến thức nền tảng cho ngành Quản trị nguồn nhân lực. Chương trình xây dựng theo sát kiến thức thực tiễn trong các lĩnh vực: tuyển dụng, đào tạo và phát triển, phúc lợi... Chương trình trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để hỗ trợ sinh viên gia nhập thị trường lao động.

              BỘ MÔN

KINH DOANH QUỐC TẾ

Trưởng bộ môn : TS. Phạm Thị Ngân,

Email: phamthingan@tdtu.edu.vn

Bộ môn phụ trách chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Các môn học bộ môn phụ trách bao gồm các môn học cơ sở và chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và trải nghiệm thực tế về xuất nhập khẩu, marketing quốc tế, và tài chính quốc tế. Ngoài ra, ngành học còn trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trong vai trò quản lý doanh nghiệp trước những thay đổi của nền kinh tế hội nhập. 

BỘ MÔN MARKETING

Trưởng bộ môn : TS Phùng Minh Tuấn

Email: phungminhtuan@tdtu.edu.vn

Bộ môn chịu trách nhiệm chính trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị marketing. Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành, bộ môn còn chú trọng áp dụng mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn, sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường kinh doanh thực tế thông qua những buổi kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp. 

                  BỘ MÔN

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Trưởng bộ môn : Thầy Nguyễn Quang Tiên,

Email: nguyenquangtien@tdtu.edu.vn

Bộ môn phụ trách chính trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn với các môn học chuyên ngành để phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp. Để đảm bảo sinh viên luôn nắm bắt kịp xu hướng hiện tại của ngành, bộ môn chú trọng cung cấp kiến thức và kỹ năng thông qua việc nghiên cứu các tình huống thực tế, các chương trình thực tế, kiến tập, cũng như thực tập tại doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng đã học. 


    KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
    B004, Đại học Tôn Đức Thắng
    19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
    Hotline : + 84 28 37755067
    Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn