ThS. Trần Thị Vân Trang

ThS. Trần Thị Vân Trang

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: tranthivantrang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101


 

 

Tổng quan
Họ tên Trần Thị Vân Trang
Đơn vị Bộ môn Kinh doanh quốc tế
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email tranthivantrang@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị Thạc sỹ - Ngành quản trị kinh doanh ngành kinh doanh quốc tế, Trường đại học Quốc tế, 2017
  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2018-Nay
  Thực tiễn Công ty cổ phần Licogi 13, kế toán tổng hợp và hành chánh nhân sự, 2015-2018
  Lĩnh vực nghiên cứu

  Kinh doanh quốc tế

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học:

  1. Tran Thi Van Trang, Bui Quang Thong, “Work-Life Balance On Employee Satisfactions - A Case Of Marou”, Paper presented at The international conference “Integrating Research into Practice: Chances and Advancement (IRPCA)”.
  2. Tran Thi Van Trang, Bui Quang Thong, “Bullying behaviors in middle school environment- a study among vietnamese students” Paper presented at The international conference “Integrating Research into Practice: Chances and Advancement (IRPCA)”.
  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách

  Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

  Quản trị quốc tế

  Quản trị văn hóa đa quốc gia

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn