ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ThS. NTHH

Trợ lý Trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: nguyenthihonghanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

 

 

Tổng quan
Họ tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Đơn vị Kinh doanh quốc tế
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email nguyenthihonghanh@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Quá trình công tác
  Học vị

  Cử nhân - Quản trị kinh doanh, Đại học Exeter (Vương Quốc Anh), 2015

  Thạc sỹ -  Thương mại, chuyên ngành Tài chính & Quản trị Logistics - Chuỗi cung ứng, Đại học Sydney (Úc), 2019

  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2019 - Nay
  Thực tiễn

  Phòng Hoạch định chiến lược,Tập đoàn Bất động sản CapitaLand, 2015 -2016

  Lĩnh vực nghiên cứu

  - Chiến lược kinh doanh

  - Phát triển bền vững

  - Quản trị chuỗi cung ứng

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học

  1. Haaker, T., Ly, P., Nguyen-Thanh, N., & Nguyen, H. (2021). Business model innovation through the application of the Internet-of-Things: A comparative analysis. Journal Of Business Research126, 126-136. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.12.034

  2. Tartarin, T., Haaker, T., Tichindelean, M., Ly, P., Riaz, A., Nguyen, H. (2020). COVID-19 impact on business models and business practices: results from an international online survey. ICFE 2020.

  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học

  1. Tác động của truyền thông rủi ro đến nhận thức và sự chấp hành của người bán hàng rong trong mùa dịch COVID-19;

  2. Public attitude and intention to adopt: empirical research on Grab-ride sharing service in Vietnam;

  3. Public attitude and intention to adopt: empirical research on drone delivery in Vietnam.

  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Giảng dạy

  - Chiến lược kinh doanh quốc tế

  - Kinh doanh tại Châu Á

  - Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn