TS. Trần Công Đức

Tran Cong Duc

Trưởng bộ môn cơ sở

 

Email: trancongduc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

 

 

Tổng quan
Họ tên Trần Công Đức
Đơn vị Bộ môn cơ sở
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email trancongduc@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị

  Thạc sỹ - Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường đại học Phùng Giáp, 2016

  Tiến sỹ - Kinh doanh, Trường đại học Phùng Giáp, 2020

  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2016 - Nay
  Thực tiễn

  Ngân hàng cổ phần thương mại Tiên Phong (TPBank), chi nhánh Bến Thành, 2014-2016

  Lĩnh vực nghiên cứu

  Kinh tế-tài chính

  Quản trị doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học:

  1. Wang, J. Y., Tran, C. D., & Wu, W. L. (2019). Role of Board Structure in Financial Institutions: Evidence from Western Europe. Journal of Accounting, Finance & Management Strategy14(2).
  2. Wang, J. Y., Tran, C. D., & Wu, W. L. (2020). Value at Risk based on Skewed Distributions: Evidence from Asian Equity Markets. International Review of Accounting, Banking & Finance12(2).
  3. Tran, C. D., Phung, M. T., Yang, F. J., & Wang, Y. H. (2020). The Role of Gender Diversity in Downside Risk: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms. Mathematics8(6), 933.
  4. Cong-Duc Tran, Thi-Minh-Ly Pham, Jo-Yu Wang (2020), The Influence of Female Leadership Towards Performance of Financial Firms, 25 pages, Submitted, 2020.
  5. Thi-Minh-Ly Pham, Tuan-Loc Le, Cong-Duc Tran, Thi-Thu-Oanh Nguyen (2020), Role of Work Environment to Job Satisfaction: Empirical Evidence From Vietnamese State-Owned Electric Enterprise, 19 pages, Submitted, 2020.
  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Giảng dạy

  Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

  Kinh tế vĩ mô

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn