ThS. Nguyễn Thị Hồng

Nth

Phụ trách bộ môn Marketing

Email: nguyenthihong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Accordion content 2.

Tổng quan
Họ tên Nguyễn Thị Hồng
Đơn vị Bộ môn Marketing
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email nguyenthihong@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị Thạc sỹ - Ngành Global Business, Trường Chinese Culture University, 2016
  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2016-Nay
  Thực tiễn Công ty cổ phần ATZ Life, Nhân viên kinh doanh, 2013-2014
  Lĩnh vực nghiên cứu

  Service Quality

  Consumer Behaviors

  Green Marketing

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học:

  1. Duc Nha Le, Hong Thi Nguyen, Phuc Hoang Truong (June, 2020). Port logistics service quality and customer satisfaction: Empirical evidence from Vietnam, Volume 36, Issue 2, June 2020, Pages 89-103.
  2. Hong Thi Nguyen (2018). E-commerce adoption in developing countries: an empirical evidence from Vietnam, The 5th International Conference on Finance and Economics, ICFE 2018, Vietnam.
  3. Hong Thi Nguyen (2017). The Influence of Attitude, Control On Availability, Subjective Norm and Green Trust On Young Vietnamese Consumers’ Organic Cosmetic Purchase Intention, The 4th International Conference on Finance and Economics, ICFE 2017, Vietnam.
  4. Hong Thi Nguyen (2017). Factors affecting the quality of general information websites for young generation, case in Vietnam, International conference: Finance and performance of firms in science, education and practice; 2017; Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic. Hong Thi Nguyen (2016).
  5. Factors affecting the success of information sites for young generation, case in Vietnam, The 12th international conference on knowledge - based economy and global management - Southern Taiwan University of Science and technology, Taiwan.
  6. Hong Thi Nguyen (2016). The effects of work group characteristics on working effectiveness in the construction industry, The 3rd International Conference on Finance and Economics, ICFE 2016, Vietnam.
  7. Hong Thi Nguyen (2015). The influence of attitude toward ecological Fashion, green trust, perceived behavioural and self enhancement on young Vietnamese consumers' ecological purchase intention, The 2nd International Conference on Finance and Economics, ICFE 2015, Vietnam.
  8. Hong Nguyen, Ly Pham (November, 2015). The influence of tourism motivation to foreign tourist's intention to engage in Vietnam eco-tourism, 3rd World Tourism Conference 17th International Joint World Cultural Tourism Conference.
  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
  1. Trần Thị Thanh Thao, Tác động của Marketing trên mạng xã hội đến ý định mua sắm trực tuyến của thế hệ Z tại Việt Nam, 01/2021 – 03/2021.
  2. Đoàn Thị Diễm My, Thái độ và ý định mua sắm của người tiêu dùng trẻ đối với sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường tại Tp. HCM, 11/2019 – 03/2020.
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách
  704024/701022 Nguyên lý Marketing
  704005 Marketing dịch vụ
  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn