NCS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Quynh anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: phamthiquynhanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

 

 

Tổng quan
Họ tên Phạm Thị Quỳnh Anh
Đơn vị Bộ môn Marketing
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email phamthiquynhanh@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị Thạc sỹ - Ngành Kinh doanh và thương mại, Trường đại học Western Sydney, 2014
  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2018-Nay
  Thực tiễn Công ty cổ phần Nam Hung Vuong, Nhân viên kinh doanh, 2012-2013
  Lĩnh vực nghiên cứu

  Service Quality

  Consumer Behaviors

  Green Marketing

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học

  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách

  Nguyên lý Marketing

  Nguyên lý quản trị

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn