ThS. Nguyễn Hải Nam

nguyen hai nam

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: nguyenhainam@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

 

 

Tổng quan
Họ tên Nguyễn Hải Nam
Đơn vị Bộ môn nhà hàng - khách sạn
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email nguyenhainam@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị Thạc sỹ - Quản trị nhà hàng khách sạn, Trường đại học Robert Gordon, 2018
  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2018-Nay
  Thực tiễn Khách sạn Grand Casino Bern, Nhân viên vận hành, 2013-2018
  Lĩnh vực nghiên cứu

  Quản trị Food and Beverage

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học

  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách

  Quản trị F&B

  Vận hành F&B

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn