TS. Phạm Tiến Thành

Pham Tien Thanh

Giảng viên bộ môn Cơ sở

Email: phamtienthanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

 


 

 

Tổng quan
Họ tên Phạm Tiến Thành
Đơn vị Bộ môn cơ sở
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email phamtienthanh@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị

  Tiến sỹ, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Khoa Kinh tế, Kinh tế Phát triển, 2013 - 2019

  Trao đổi nghiên cứu, Đại học Tokyo, Kinh tế Nông nghiệp, 2016 - 2017

  Thạc sỹ, Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Kinh tế Phát triển,  2009 - 2012

   Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Khoa Kinh tế. Kinh tế Đối ngoại 2004 - 2008

  Đại học, Đại học Tôn Đức Thắng, Tiếng Anh 2003 - 2007

  Hàn lâm

  Giảng viên cơ hữu, Đại học Tôn Đức Thắng, 2013 - nay         

  Giảng Viên cơ hữu, Cao đẳng Nghề KTCN Ladec, 2008 - 2010

  Thực tiễn

  Quản lý Dự án , Công ty TNHH MTV Thiết kế Ba Sáu Mươi, 2010 – 2012

  Quản lý Dự án, Công ty Cổ phần Đất Phúc, 2010 – 2010

  Lĩnh vực nghiên cứu

  Kinh tế phát triển

  Kinh tế phúc lợi

  Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học

  Pham Tien Thanh & Pham Bao Duong (2021). The Economic Impacts of Hybrid Seeds Adoption: Evidence from Rice Farmers in Vietnam. Journal of Agricutural Science and Technology. (Accepted) (SSCI)

  Pham Tien Thanh & Pham Bao Duong (2020).  Determinants of Adoption of Modern Rice Varieties in Rural Vietnam: a Double-Hurdle Approach. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 11(3), 313–326. (ESCI)

  Pham Bao Duong,  Pham Tien Thanh, & Tihomir Ancev (2020). Impacts of off-farm employment on welfare, food security and poverty: Evidence from rural Vietnam. International Journal of Social Welfare, 30(1), 84–96. (SSCI)

  Pham Bao Duong & Pham Tien Thanh (2019). Adoption and effects of modern rice varieties in Vietnam: Micro-econometric analysis of household surveys. Economic Analysis and Policy, 64, 282-292. (ESCI)

  Pham Tien Thanh, Katsuhiro Saito, & Pham Bao Duong (2019). Impact of Microcredit on Rural Household Welfare and Economic Growth in Vietnam. Journal of Policy Modeling, 41, 120-139. (SSCI)

  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học

  Thạc sỹ

  Bùi  Sơn Thạch, Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ Internet Banking đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại Agribank Chi nhánh huyện Tây Sơn; 06/2019 - 11/2019

  Nguyễn Văn Tài, Tác động của niềm tin đến cam kết tổ chức của nhân viên Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR); 06/2019 - 11/2019  

  Hồ Thị Thùy Trang, Động lực bên ngoài và bên trong tác động đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên tại Công ty TNHH SXTM Tân Ánh Dương; 09/2019 - 03/2020                

  Tạ Quang Thạnh, Mối quan hệ giữa sự thuận tiện, sự hài lòng và ý định mua lại bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; 01/2019 - 07/2020

  Nguyễn Thanh Bình, Ảnh hưởng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến sự hài lòng và lòng trung thành của bệnh nhân: Trường hợp nghiên cứu tại Trung tâm Y tế TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 01/2020 - 7/2020

  Đào Ngọc Trâm, Tác động của yếu tố niềm tin, lợi ích cảm nhận, và chất lượng trang web đến thái độ mua hàng của Khách Hàng. Nghiên cứu trường hợp của Tiki; 01/2020 - 07/2020

  Hợp tác khoa học và phát triển

  Quỹ tài trợ

  2019: Quỹ Sumitomo, Tài trợ cho các dự án liên quan đến Nhật Bản.

  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách

  Kinh tế vi mô

  Kinh tế vĩ mô

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn