ThS. Nguyễn Trung Tín

ThS Trung Tin

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: nguyentrungtin@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

 

 

Tổng quan
Họ tên Nguyễn Trung Tín
Đơn vị Bộ môn Marketing
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email nguyenthihong@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị Thạc sỹ - Quản trị kinh doanh, Trường đại học Phùng Giáp, 2020
  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2020-Nay
  Thực tiễn  
  Lĩnh vực nghiên cứu

  Service Quality

  Consumer Behaviors

  Green Marketing

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học:

  1. The effect of authenticity perceptions and brand equity on brand choice intention. Journal of Business Research, 2019101, 726-736.
  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách
   

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn