ThS. Võ Thế Sinh

Vo The Sinh

Giảng viên bộ môn cơ sở

Email: vothesinh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

 

 

Tổng quan
Họ tên Võ Thế Sinh
Đơn vị Bộ môn cơ sở
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email vothesinh@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị

   

  Hàn lâm  
  Thực tiễn

   

  Lĩnh vực nghiên cứu

   

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học:

  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách

   

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn