ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Q Anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: nguyenthiquynhanh1@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc B101

 

 

Tổng quan
Họ tên Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Đơn vị Bộ môn marketing
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email nguyenthiquynhanh1@tdtu.edu.vn
e-portfolio

 

  Qúa trình công tác
  Học vị

   

  Hàn lâm  
  Thực tiễn

   

  Lĩnh vực nghiên cứu

   

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học

  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Lĩnh vực nghiên cứu

   

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn