fba

Thu phí tổ chức tốt nghiệp đợt tháng 04/2017

Thực hiện theo thông báo của phòng Tài chính tại đây.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn