ThS. Trần Thị Mỹ Phượng

MP

Phó trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email:tranthimyphuong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

 

 

 

Tổng quan
Họ tên Trần Thị Mỹ Phượng
Đơn vị Bộ môn quản trị
Loại hình hợp đồng Cơ hữu
Email tranthimyphuong@tdtu.edu.vn
e-portfolio

Google site 

Google scholar profile

ORCID

Researcher-ID

Scopus-ID

  Qúa trình công tác
  Học vị Thạc sỹ - Quản trị kinh doanh, Trường đại học kinh tế luật, 2013
  Hàn lâm Đại học Tôn Đức Thắng, Giảng viên, 2020-Nay
  Thực tiễn

  Công ty Hải Ninh, Trợ lý giám đốc, 2016-2020

  Công ty hàng không Hương Giang, giám sát kinh doanh, 2010-2016

  Lĩnh vực nghiên cứu

  Quản trị doanh nghiệp

  Công trình nghiên cứu

  Nghiên cứu khoa học

  Sách và tài liệu khác
  Hướng dẫn khoa học
  Đại học
   
  Hợp tác khoa học và phát triển
  Quỹ tài trợ
  Khen thưởng và thành tựu
  Hợp tác doanh nghiệp
  Môn học phụ trách

  Nguyên lý quản trị

   

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  B003, Đại học Tôn Đức Thắng
  19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
  Hotline : + 84 28 37755067
  Email: fba@tdtu.edu.vn