ThS. Lưu Huy Hoàng

Mr Hoang

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Email: luuhuyhoang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn