abc

Danh sách thi tiếng Anh đợt thi tháng 03,04/2019 - HK2/2018-2019

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút

Sinh viên xem danh sách thi tiếng Anh đợt thi ngày 28,29/03  và 01,02/04/2019 tại đâyFile 1 | File 2

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn