fba

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt chính thức

Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách được đề nghị tốt nghiệp tháng 04/2019 dựa vào danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp.

- Danh sách sinh viên học ngành 1, sinh viên xem tại đây.

- Danh sách sinh viên học ngành 2, sinh viên xem tại đây.

Lưu ý:

   + Sinh viên nếu có thắc mắc về danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp (thông tin sinh viên: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, ĐTB...) /danh sách tình hình nợ môn, sinh viên đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ Nộp đơn trực tuyến, gửi yêu cầu Xem xét kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 20-24/03/2019.

   + Sinh viên chưa đăng ký xét tốt nghiệp, nếu có nhu cầu tốt nghiệp trong tháng 04/2019 vui lòng đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ Nộp đơn trực tuyến, gửi yêu cầu Đăng ký xét tốt nghiệp từ ngày 20 - 24/03/2019. (Sinh viên đã đăng ký trong đợt chính thức vui lòng không đăng ký lại)

   + Danh sách đợt bổ sung sẽ được công bố vào ngày 05/04/2019

   + Sinh viên có ghi chú "Thông tin văn bằng" vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên (A0003) để được hỗ trợ.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn