fba

Thông báo bổ sung V/v đăng ký HỌC KỲ QUÂN ĐỘI (môn giáo dục quốc phòng) trong HK HÈ/2018-2019 dành cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa tuyển sinh 2018

Phòng đại học thông báo bổ sung V/v đăng ký HỌC KỲ QUÂN ĐỘI (môn giáo dục quốc phòng) trong HK HÈ/2018-2019 dành cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa tuyển sinh 2018 thuộc đối tượng như sau:

-       Sinh viên chất lượng cao khóa tuyển sinh 2018.

-       Sinh viên chưa học HP2 (mã môn: D02029) và HP3 (mã môn: D02030).

-    Sinh viên tối thiểu đang học từ cấp độ Natural English 2 của chương trình LUK, và sinh viên đang học cấp độ Tiếng Anh 1 của chương trình IE, và sinh viên được miễn hết các cấp độ Tiếng Anh.

(Chi tiết trong file đính kèm)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn