fba

Phương thức tuyển sinh đại học 2020 (dự kiến)

TDTU dự kiến xét tuyển theo 3 phương thức như sau: 

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (Xét học bạ)

Đợt 1: Dành cho học sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU

Đợt 2: Dành cho học sinh các trường THPT trong cả nước

Đợt 3: Xét tuyển chương trình đại học bằng Tiếng Anh và chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc

Danh mục ngành và tổ hợp xét tuyển

(*) Ký hiệu "Anh*2": tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh nhân hệ số 2

 

TT

Mã ngành

Tên ngành

Xét theo kết quả học tập THPT

Tổ hợp xét tuyển

Điều kiện ĐTB từng môn

 trong tổ hợp

Ngưỡng điểm nộp 

hồ sơ (ĐXT- 05HK)

Ngưỡng điểm nộp

 hồ sơ (ĐXT- 06HK)

Điều kiện môn học

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1

7340101

Quản trị kinh doanh     ( Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

Văn, Toán, Anh*2

≥ 7,00

 

30

31

Anh ≥ 8,00

 

2

7340115

Marketing

3

7340101N

Quản trị kinh doanh     ( Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

4

7340120

Kinh doanh quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

Văn, Toán, Anh*2

≥ 7,00

29

29

Anh ≥ 7,50

2

F7340115

Marketing

≥ 6,50

28

28

Anh ≥ 7,00

3

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

4

7F340120

Kinh doanh quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

a) Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:

Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế;

Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương)

b) Ngoại lệ:

- Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, thì phải chấp nhận “chỉ được công nhận trúng tuyển”, nhưng chưa có quyết định nhập học; và phải tham gia học bổ túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập học và công nhận là sinh viên”. Thời gian bổ túc có thể từ nửa năm đến 1 năm tùy năng lực đầu vào qua kết quả đánh giá đầu vào xếp lớp của TDTU.

- Sau 1 năm học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương; người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương trình chất lượng cao, chương trình tiêu chuẩn (nếu vẫn bảo đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương trình này).

- Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó).

1

FA7340115

Marketing

Văn, Toán, Anh*2

≥ 6,50

 

27

27

Anh ≥ 7,00

 

 

2

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

CHƯƠNG TRÌNH 02 NĂM ĐẦU HỌC TẠI NHA TRANG

1

N7340115

Marketing

Văn, Toán, Anh*2

≥ 6,00

 

24

24

 

2

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

CHƯƠNG TRÌNH 02 NĂM ĐẦU HỌC TẠI BẢO LỘC

1

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

Văn, Toán, Anh*2

≥ 6,00

 

24

24

 

 
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Danh mục ngành và tổ hợp xét tuyển

TT

Mã ngành

Tên ngành

Đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được TDTU công bố khi có điểm thi THPT QG 2020

Tổ hợp môn xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, điều kiện

Ghi chú

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

 

A00; A01; D01

A00: Toán

A01, D01: Anh

 

2

7340115

Marketing

3

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

4

7340120

Kinh doanh quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

 

A00; A01; D01

A00: Toán A01, D01: Anh

 

2

F7340115

Marketing

3

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

4

F7340120

Kinh doanh quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

a) Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:

Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế;

Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương)

b) Ngoại lệ:

- Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình này, thì phải chấp nhận “chỉ được công nhận trúng tuyển”, nhưng chưa có quyết định nhập học; và phải tham gia học bổ túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập học và công nhận là sinh viên”. Thời gian bổ túc có thể từ nửa năm đến 1 năm tùy năng lực đầu vào qua kết quả đánh giá đầu vào xếp lớp của TDTU.

- Sau 1 năm học chương trình tiếng Anh tăng cường, nếu vẫn chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương; người học có thể thôi học hoặc có thể xin chuyển sang các chương trình chất lượng cao, chương trình tiêu chuẩn (nếu vẫn bảo đảm được các tiêu chí tuyển sinh đầu vào tương ứng của các ngành/chương trình này).

- Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó).

1

FA7340115

Marketing

 

A00; A01; D01

A00: Toán A01, D01: Anh

Phải đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh (và/ hoặc các điều kiện) của Chương trình đại học bằng tiếng Anh

2

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

CHƯƠNG TRÌNH 02 NĂM ĐẦU HỌC TẠI NHA TRANG

1

N7340115

Marketing

 

A00; A01; D01

A00: Toán A01, D01: Anh

 

2

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

CHƯƠNG TRÌNH 02 NĂM ĐẦU HỌC TẠI BẢO LỘC

1

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng-khách sạn)

 

A00; A01; D01

A00: Toán A01, D01: Anh

 

Phương thức 3: Tuyển thẳng

TDTU xét tuyển thẳng các đối tượng sau:

1.Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem chi tiết tại thông báo tuyển thẳng của TDTU công bố trước ngày 01/4/2020)       

2.Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM:

+ Đợt 1 (dự kiến từ 01/4/2020 – 25/5/2020): Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM đã ký kết với TDTU, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2020, tốt nghiệp THPT năm 2020:

Có Điểm trung bình 05 học kỳ của từng môn theo Tổ hợp xét tuyển ≥ 7,50 trở lên với Chương trình tiêu chuẩn (trừ Ngành Dược học phải ≥ 8,00 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi); Có Điểm trung bình 05 học kỳ của từng môn theo Tổ hợp xét tuyển ≥ 7,00 trở lên với Chương trình chất lượng cao; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; Chương trình học tại các Cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc;

Nếu số thí sinh đăng ký ưu tiên tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu thông báo, TDTU sẽ xét ưu tiên tuyển thẳng theo Tổng điểm trung bình 05 học kỳ các môn theo tổ hợp xét tuyển từ điểm cao xuống thấp.

+ Đợt 2 (dự kiến từ 03/6/2020 - 05/7/2020) : Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2020, tốt nghiệp THPT năm 2020:

Có Điểm trung bình 06 học kỳ của từng môn học theo Tổ hợp xét tuyển ≥ 7,75 trở lên với Chương trình tiêu chuẩn (trừ Ngành Dược học phải ≥ 8,25 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi); Có Điểm trung bình 06 học kỳ của từng môn học theo Tổ hợp xét tuyển ≥ 7,25 trở lên với Chương trình chất lượng cao; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; Chương trình học tại các Cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc;

Nếu số thí sinh đăng ký ưu tiên tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu thông báo, TDTU sẽ xét ưu tiên tuyển thẳng theo Tổng điểm trung bình 06 học kỳ các môn theo tổ hợp xét tuyển từ điểm cao xuống thấp.

+ Danh sách trường xét ưu tiên tuyển thẳng công bố chính thức tại website trước ngày 01/4/2020. Tham khảo danh sách các trường được xét ưu tiên tuyển thẳng năm 2020 dự kiến (tại đây)

Thí sinh đối tượng 1 đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc phải dự thi bổ sung môn Vẽ hình họa mỹ thuật để đủ điều kiện môn xét tuyển.

3. Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn thời hạn tính đến ngày 01/09/2020, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2020 và tốt nghiệp THPT năm 2020:

Có Điểm trung bình 05 học kỳ (đợt 1 dành cho Trường THPT ký kết) của từng môn học theo Tổ hợp xét tuyển (xem tại đây) ≥ 6,00 Có Điểm trung bình 06 học kỳ (đợt 2, 3 dành cho tất cả các Trường THPT) của từng môn học theo Tổ hợp xét tuyển (xem tại đây) ≥ 6,00

4. Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

Thí sinh tốt nghiệp THPT tại các nước sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có chứng nhận tốt nghiệp, công nhận văn bằng tương đương; Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5

Thí sinh tốt nghiệp THPT tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có chứng nhận tốt nghiệp, công nhận văn bằng tương đương; có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn tính đến ngày 01/09/2020 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn tính đến ngày 01/09/2020); Điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5

5. Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế tại Việt Nam xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh: hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT 2020 (có xác nhận văn bằng tương đương nếu bằng tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp), có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn tính đến ngày 01/09/2020 hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn tính đến ngày 01/09/2020)

  • Có Điểm trung bình từng Học kỳ (học kỳ 1,2 của lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) ≥ 6.5 đăng ký đợt 1 từ 01/4/2020 - 25/5/2020
  • Có Điểm trung bình từng Học kỳ (học kỳ 1,2 của lớp 10, lớp 11, lớp 12) ≥ 6.5 đăng ký đợt 2 (03/6/2020 - 05/7/2020) và đợt 3 (08/7/2020 - 09/8/2020)

6. Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh: thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước hoặc được công nhận văn bằng tương đương, có các chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/09/2020; Đồng thời đạt các điều kiện ngưỡng điểm cho từng loại chứng chỉ như sau: SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36)

- Cách đăng ký ưu tiên tuyển thẳng: thí sinh thuộc mục 2 và 3 đăng ký ưu tiên tuyển thẳng trực tuyến tại trang admission.tdtu.edu.vn theo quy định của TDTU; thí sinh thuộc đối tượng 4, 5, 6 đăng ký ưu tiên tuyển thẳng theo mẫu đơn đăng ký và gửi về TDTU theo thông báo tại trang admission.tdtu.edu.vn

CÁC LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển của từng phương thức trong 3 phương thức), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành và công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

- Thí sinh được công bố trúng tuyển ở Phương thức 1 và Phương thức 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn