FBA banner

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên 2017

Theo chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, hướng đến phát triển phát triển trường Đại học Tôn Đức Thắng thành đại học nghiên cứu, Khoa Quản trị kinh doanh rất chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khuyến khích phát triển hoạt động này ở sinh viên.

Vào ngày 03/03/2017 tại phòng B508, 09 đề tài từ các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đã có buổi bảo vệ trước hội đồng đánh giá khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh. Đây là 09/19 đề tài đã vượt qua vòng bảo vệ ý tưởng trước đó vào ngày 15/11/2016. Như vậy, sau một thời gian nỗ lực hoàn thiện ý các kiến góp ý, các đề tài được chọn tiếp tục được các nhóm SV bảo vệ lần 2 nhằm đảm bảo tính phù hợp của đề tài và mang tính khoa học cao, đủ điều kiện tham gia cuộc thi “Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016-2017”.

Hội đồng đánh giá gồm các thành viên Tiến sĩ Lê Thanh Tùng (Trưởng Bộ môn cơ bản), Thạc sĩ Bùi Ngọc Tuấn AnhThạc sĩ Nguyễn Đức Trung là các giảng viên đến từ Khoa Quản trị kinh doanh. Theo thứ tự, từng nhóm sau khi trình bày đã nhận được sự góp ý xây dựng từ phía hội đồng giúp cho hoàn chỉnh ý tưởng của các nhóm.

Điểm khác biệt của năm nay là những nhóm nghiên cứu có thời gian dài hơn để được các giảng viên hướng dẫn gợi ý và chỉnh sửa. Do vậy, cách đặt vấn đề nghiên cứu từ các nhóm SV đều cho thấy được tính cấp thiết của đề tài và được hội đồng đánh giá cao, tất cả các đề tài đều tìm ra mô hình thích hợp để giải quyết cho những mục tiêu được đề ra. Thông qua đó, những đề tài này cho thấy được ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn từ các kết quả của nghiên cứu.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ

Các thành viên hội đồng lắng nghe các thí sinh trình bày

Các thành viên hội đồng lắng nghe các thí sinh trình bày

Các thành viên hội đồng góp ý và chấm điểm cho các nhóm

Các thành viên hội đồng góp ý và chấm điểm cho các nhóm

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn