Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động đợt tháng 01/2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng đợt tháng 01/2022 như sau:

  • Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với 25 (hai mươi lăm) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động đối với 02 (hai) ứng viên (danh sách đính kèm);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn