fba

Cú sốc về sức khỏe và tiêu dùng trong các hộ gia đình nông thôn: liệu tín dụng vi mô đóng vai trò gì ?

Tín dụng vi mô là một đề tài thú vị trong lĩnh vực kinh tế phát triển, nó giúp người nông dân có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để cải thiện cuộc sống. Để hiểu rõ hơn tác động của tín dụng vi mô đối với các cú sốc sức khỏe tại khu vực nông thôn, ThS. Phạm Tiến Thành giới thiệu bài báo: “ Cú sốc về sức khoẻ và tiêu dùng trong các hộ gia đình nông thôn: Liệu tín dụng vi mô đóng vai trò gì?” Trong buổi thuyết trình, ThS. Thành đề cập đến mô hình nghiên cứu về tác động của tín dụng vi mô. Kết quả cho thấy những người có cơ hội vay tín dụng vi mô thì khả năng phải bán các vật nuôi sẽ nhỏ hơn.

Các Giảng viên đã rất quan tâm đến chủ đề buổi thảo luận và cùng nhau thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Các thầy cô đã đặt câu hỏi cũng như đưa ra ý kiến về bài viết. Kết thúc buổi hội thảo, chủ tọa cho rằng đây là đề tài hấp dẫn, thiết thực cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.    

JOURNAL%20CLUB%2009-04.png

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn