Đại học Tôn Đức Thắng: Top 200 đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển kinh tế và việc làm toàn cầu

Tổ chức xếp hạng THE (Times Higher Education) vừa công bố kết quả của bảng xếp hạng THE University Impact Rankings năm 2021 với sự tham gia của 1.115 đại học đến từ 94 quốc gia, khu vực. Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được xếp vào nhóm 401-600 trong danh sách này. Bảng xếp hạng University Impact Rankings của THE được xây dựng để đánh giá và xếp hạng mức độ đóng góp của các đại học trên toàn thế giới trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Đây là năm thứ 3 TDTU tham gia bảng xếp hạng này. Trong 11 tiêu chí được đánh giá, TDTU tăng điểm ở 3 tiêu chí:

8: Decent Work and Economic Growth (Tạm dịch: Phát triển kinh tế và tạo việc làm)

9: Industry, Innovation, and Infrastructure (Tạm dịch: Phát triển công nghiệp và hạ tầng)

12: Responsible Consumption and Production (Tạm dịch: Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm)

Trong đó, tiêu chí số 8 của TDTU đã tăng điểm từ khoảng 47.3-54.2 trong kỳ xếp hạng năm 2020 lên khoảng 61.3-68.3 trong kỳ xếp hạng năm 2021.

Tiêu chí này tập trung đánh giá đóng góp của trường đại học vào mục tiêu phát triển kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm điều kiện làm việc tốt cho người lao động thông qua các số liệu như: các công trình nghiên cứu về kinh tế, môi trường làm việc của nhân viên và tỉ lệ sinh viên tham gia các chương trình thực tập từ một tháng trở lên tại doanh nghiệp. Với kết quả này, TDTU được xếp vào nhóm 101-200 đại học hàng đầu thế giới về mức độ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế và việc làm toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, hoạt động khoa học công nghệ của TDTU đã đạt được những thành tựu vượt bậc, trong đó có nhiều công trình tiêu biểu về kinh tế - tài chính. Năm 2019, TDTU phối hợp với Hiệp hội quốc tế về quản trị tài chính (FMA) tổ chức Hội thảo khoa học về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương với hơn 130 học giả hàng đầu thế giới tham gia báo cáo và thảo luận về các vấn đề kinh tế  - tài chính toàn cầu.

Hoạt động hợp tác doanh nghiệp cũng là một trong những nội dung trọng tâm được TDTU thực hiện có hiệu quả liên tục trong nhiều năm với hơn 1.000 doanh nghiệp đối tác. Mạng lưới doanh nghiệp này chính là môi trường thực tập lý tưởng cho sinh viên TDTU. Tất cả sinh viên theo học các ngành tại trường đều có ít nhất một học kỳ thực tập tại doanh nghiệp cùng với nhiều học phần được giảng dạy tại doanh nghiệp hoặc mời chuyên gia của doanh nghiệp đến giảng dạy tại trường. Với những nỗ lực này, tỉ lệ sinh viên TDTU có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đã đạt mức 100% trong nhiều năm qua.

Phát triển bền vững là chiến lược của TDTU, được thực hiện xuyên suốt với những hành động cụ thể được xác định trong kế hoạch phát triển của từng giai đoạn.

Kết quả xếp hạng tổng thể của TDTU trong bảng xếp hạng THE University Impact Rankings 2021.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn