Journal Club tháng 11/2022 Khoa quản trị kinh doanh

Trong ngày thứ hai, 28/11/2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi Journal Club tháng 11 thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của ban lãnh đạo và các giảng viên Khoa. Trong buổi sinh hoạt lần này, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh trình bày bài nghiên cứu có tựa đề “Tác động của sự khác biệt hóa sản phẩm, đầu tư tiếp thị và giá trị thương hiệu đối với chiến lược định giá: nghiên cứu ở cấp độ thương hiệu”.

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh giới thiệu sơ lược về các thước đo hiệu suất tiếp thị mà các công ty thường dùng như: lòng trung thành thương hiệu, thị phần, giá ưu đãi và giá trị lâu dài của khách hàng.

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh trình bày về lí thuyết về tổ chức công nghiệp (IO): người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn nếu nhãn hiệu thay thế không có chất lượng như nhãn hiệu ưa thích.

Theo thuật ngữ IO, sự khác biệt hóa sản phẩm sẽ tạo ra các thị trường ngách và thị trường mới, cho phép những người mới tham gia và/hoặc những người đương nhiệm (những nhà đổi mới chiếm ưu thế trong thị trường hiện tại) có được một số sức mạnh thị trường so với các thương hiệu cạnh tranh trong một khoảng thời gian nhất định.

Giá như một tín hiệu của chất lượng, giá ưu đãi thể hiện mức sẵn sàng trả của người tiêu dùng cao hơn mức giá thông thường hoặc mức giá được mong đợi chung. Trong bối cảnh chung, người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho giá trị gia tăng mà thương hiệu mang lại

Sau khi kết thúc bài trình bày, các giảng viên khoa QTKD đã dành thời gian thảo luận sôi nổi về các vấn đề xoay quanh đề tài.

Hình ảnh của buổi Journal Club: