fba

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về việc tổ chức và quản lý chương trình 4+1 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký ghi danh: 08h00 ngày 20/06/2022 đến 17h00 ngày 27/06/2022.

Thời gian đăng ký học phần: 08h00 ngày 24/06/2022 đến 17h00 ngày 27/06/2022.

Thời khóa biểu dự kiến: tại đây

Học phí dự kiến của học phần phương pháp nghiên cứu khoa học và triết học: 561.000đ/tín chỉ (áp dụng dành cho tất cả các ngành).

Học phí dự kiến của học phần chuyên ngành thuộc khối kinh tế - xã hội: 979.000đ/tín chỉ (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Xã hội học và Quản lý thể dục thể thao).

Học phí dự kiến của học phần chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật: 1.265.000đ/tín chỉ (các ngành còn lại).

Sinh viên xem hướng dẫn ghi danh: tại đây.

Sinh viên xem chính sách học bổng của chương trình 4+1 tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

Lưu ý: 

  • Sinh viên đăng ký học chương trình 4+1 thuộc các ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng AnhKỹ thuật môi trườngKỹ thuật xây dựngBảo hộ lao độngXã hội họcQuản trị kinh doanh và Quản lý thể dục thể thao sẽ thực hiện đăng ký học phần chuyên ngành vào đợt bổ sung;
  • Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần;
  • Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đại học và chưa trúng tuyển, nhập học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khi đăng ký học phần thì Nhà trường không thực hiện xác nhận các nội dung sau:
    • Xác nhận sinh viên đang theo học tại Trường;
    • Xác nhận học viên đang theo học tại Trường.

(Xem chi tiết)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn