fba

Kinh doanh quốc tế TC_CTĐT 2015

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:      
Ngành: Kinh doanh quốc tế
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  39  tín chỉ  
1.1  
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
The Basic Principles of Marxism - Leninism
5 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Way of Communist Party of Vietnam
3 5

 

10 10  
1.2
Môn khoa học xã hội
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Pháp luật đại cương
Introduction of Laws
2 1

 

2 2  
1.3
Môn khoa học tự nhiên
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Toán kinh tế
Econometrics
3 1

 

3 3  
1.4
Ngoại ngữ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tiếng Anh 1
English Community 1
5 1
Tiếng Anh 2
English Community 2
5 2
Tiếng Anh 3
English Community 3
5 3

 

15 15  
1.5
Cơ sở tin học
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Cơ sở tin học 1
Fundamentals of Informatics 1
2 1
Cơ sở tin học 2
Fundamentals of Informatics 2
2 2

 

4 4  
1.6  
Kỹ năng hỗ trợ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Kỹ năng viết và trình bày
Writing and Presenting Skills
1 3
Phương pháp học đại học
Learning Methods in University
1 1
Giao tiếp trong môi trường đại học
Communication Skills in University
1 1
Kỹ năng quản lý thời gian
Effective Time Management Skills
1 1
Kỹ năng làm việc nhóm
Teamwork Skills
1 2

 

5 5  
1.7  
Giáo dục thể chất (cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Bơi lội
Swimming (Compulsory)
0 1
Nhóm tự chọn GDTC 1 0 2-0
GDTC 1 - Thể dục
Physical education 1 - Aerobic
0  
GDTC 1 - Taekwondo
Physical Education 1 - Taekwondo
0  
GDTC 1 - Bóng đá
Physical Education 1 - Football
0  
GDTC 1 - Cầu lông
Physical Education 1 - Badminton
0  
GDTC 1-  Quần vợt
Physical Education 1 - Tennis
0  
GDTC 1 - Hatha Yoga
Physical education 1 - Hatha Yoga
0  
GDTC 1 - Bóng chuyền
Physical Education 1 - Volleyball
0  
GDTC 1 - Thể  hình Fitness
Physical education 1 - Fitness
0  
Nhóm tự chọn GDTC 2 0 3-0
GDTC 2 - Bóng rổ
Physical Education 2 - Basketball
0  
GDTC 2 - Vovinam
Physical Education 2 - Vovinam
0  
GDTC 2 - Cờ vua vận động
Physical Education 2 - Action Chess
0  
GDTC 2 - Bóng bàn
Physical Education 2 - Table Tennis
0  
GDTC 2 - Võ cổ truyền
Physical Education 2 - Vietnamese Traditional Martial Art
0  
GDTC 2 - Karate
Physical Education 2 - Karate
0  
GDTC 2 - Khúc côn cầu
Physical education 2 - Field Hockey
0  

 

Cấp chứng chỉ GDTC
1.8
Giáo dục quốc phòng
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
GDQP - Học phần 1
National Defense Education - 1st Course
0 2
GDQP - Học phần 2
National Defense Education - 2nd Course                                
0 3
GDQP - Học phần 3
National Defense Education - 3rd Course
0 1

 

Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 95 tín chỉ  
2.1  
Kiến thức cơ sở
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Research Methods in Business
3 4
Luật công ty
Company Law
2 3
Nguyên lý Marketing
Principles of Marketing
3 4
Quản trị tài chính
Foundation of Finance
3 5
Thống kê trong kinh doanh và kinh tế
Statistics for Business and Economics
4 2
Nguyên lý quản trị
Principle of Management
3 3
Kinh tế vi mô
Microeconomics
3 2
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 4
Kinh tế vĩ mô
Macroeconomics
3 3
27 27  
2.2 Kiến thức ngành 58 49 9
2.2.1 Kiến thức chung 31 31  
 
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Quản trị tài chính quốc tế
International Financial Management
3 6
Đàm phán thương lượng trong kinh doanh
Negotiation Skills in Business
3 6
Chuyên đề định hướng nghề nghiệp - Kinh doanh quốc tế
Career in International Business
2 1
Chiến lược kinh doanh quốc tế
International Strategic Management
3 7
Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu
Business Ethics in a Global Environment
2 7
Luật thương mại quốc tế
International Trade Law
3 4
Tỷ giá hối đoái và tài chính thương mại
Trade Finance and Foreign Exchange
3 6
Quản trị quốc tế
International Management
3 7
Thương mại điện tử
E-Business
3 6
Quản trị văn phòng
Administrative Office Management
3 6
Quản trị nguồn nhân lực
Human Resource Management
3 5

 

 
31 31  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 27 18 9
   
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học
Vận tải bảo hiểm trong ngoại thương
International Cargo Transportation and Insurance
3
Quản trị văn hóa đa quốc gia
Cross Cultural Management
3
Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
International Supply Chain Management
3
Kinh doanh quốc tế
International Business
3
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
Practices of International Trade 
3
Nghiệp vụ hải quan
Customs Procedures
3

 

18 18  
   
Các môn tự chọn
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Nhóm tự chọn 1 3 5-3
Quản trị dự án
Project management
3  
Hành vi khách hàng
Consumer Behaviour
3  
Nhóm tự chọn 2 3 6-3
Kế toán quản trị
Management Accounting
3  
Hệ thống thông tin trong kinh doanh
Information Systems in Business
3  
Nhóm tự chọn 3 3 7-3
Kinh Doanh tại Châu á
Asian Business and Management
3  
Marketing toàn cầu
Global Marketing
3  

 

9   9
2.3
Tập sự nghề nghiệp
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tập sự nghề nghiệp
Graduation Internship
2 8
2 2  
2.4  
Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
             Khóa luận/Đồ án 8  
Khóa luận tốt nghiệp 8 8-8
Khóa luận tốt nghiệp
Graduation Thesis
8  
             Nhóm tự chọn chuyên ngành 8  
Nhóm tự chọn chuyên ngành 8 8-8
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý
Applied Big Data Analytics in Manangement
3  
Khởi nghiệp
Entrepreneurship
2  
Quản lý sự thay đổi
Change Management
3  
8   8
  Tổng cộng 134 117 17
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn